Windows 2003 Offline Defragmentation

Windows 2003 Offline Defragmentation

Windows 2003 Server işletim sistemlerinde online defragmentation işlemi sırasında veritabanı küçülmez. Yeni nesnelerin ve attribute’ların eklenmesiyle de AD veritabanı (ntds.dit) zamanla çok büyük boyutlara ulaşabilir. Bu boyutu küçültmenin yolu ise offline defragmentation yapmaktır.
DA-Hİ.NET

ntds.dit dosyasını offline olarak küçültmek için aşağıdaki adımlar uygulanır;
1- Sunucu Directory Services Restore Mode (dsrepair) ‘la yeniden başlatılır. Bu eğer konsol başındaysak makineyi F8’e basarak bu mod seçilerek yapılabilir veya sunucuya terminal services ile bağlanılmışsa msconfig yardımıyla bir sonraki açılış modu dsrepair olarak belirlenebilir. Bunun için;
Start –> run –> msconfig.exe çalıştırılır.
BOOT.INI tab’ında, Boot Options’ın altında /SAFEBOOT işaretlenir ve DSREPAIR seçeneği seçilir. Ve bu değişiklik sonrası makine yeniden başlatılır.
null
2- Sunucu safe mode’da açıldıktan sonra lokal Administrator accountu ve DSRM şifresi (DC’nin kurulumu sırasında verilen) ile logon olunur.
3- Safemode’da çalışıldığını belirten uyarı mesajı OK ile geçilir.
4- Start –> run–> cmd yazılarak komut satırına geçilir.
5- Sırasıyla aşağıdaki kırmızı koyu renkli komutlar yazılıp ENTER’a basılır.
6- C:\> ntdsutil
ntdsutil: files
file maintenance:info
sonrasında ekrana çıkan işlemlerin akışı aşağıdaki gibi olur;
Drive Information:

C:\ NTFS (Fixed Drive ) free(7.2 Gb) total(19.5 Gb)
D:\ NTFS (Fixed Drive ) free(5.7 Gb) total(14.3 Gb)

DS Path Information:

Database : C:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit – 2.1 Gb
Backup dir : C:\WINDOWS\NTDS\dsadata.bak
Working dir: C:\WINDOWS\NTDS
Log dir : C:\WINDOWS\NTDS – 40.0 Mb total

res2.log – 10.0 Mb
res1.log – 10.0 Mb
edb0128E.log – 10.0 Mb
edb.log – 10.0 Mb
file maintenance:compact to D:\gecici
sonrasında ekrana çıkan işlemlerin akışı aşağıdaki gibi olur;
file maintenance: compact to D:\gecici
Opening database [Current].
Executing Command: C:\WINDOWS\system32\esentutl.exe /d”C:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit” /t”
D:\gecici\ntds.dit” /p /o

Initiating DEFRAGMENTATION mode…
Database: C:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit
Temp. Database: D:\gecici\ntds.dit

Defragmentation Status (% complete)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
……………………………………………

Note:
It is recommended that you immediately perform a full backup
of this database. If you restore a backup made before the
defragmentation, the database will be rolled back to the state
it was in at the time of that backup.

Operation completed successfully in 347.406 seconds.

Spawned Process Exit code 0x0(0)

If compaction was successful you need to:
copy “D:\gecici\ntds.dit” “C:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit” and delete the old log files:
del C:\WINDOWS\NTDS\*.log
file maintenance: quit
ntdsutil: quit
7- Ntds.dit dosyasının büyüklüğüne ve bölünme miktarına göre defragmentation işlem süresi değişebilir. Operation completed successfully in ….. seconds mesajından sonra yukarda kırmızı ile gösterildiği gibi file maintenance ve ntdsutil prompt’larından iki kez quit komutunu kullanarak ntdsutil’den çıkılır.
8. D:\gecici altına birleştirdiğimiz yeni Ntds.dit dosyası komut satırından C:\WINDOWS\Ntds dizini altına aşağıdaki şekilde taşınır.
copy D:\gecici\ntds.dit C:\WINDOWS\ntds\ntds.dit
9. Eski log dosyaları silinir.
del C:\WINDOWS\NTDS\*.log

10. Sunucu normal olarak tekrar başlatılır. Eğer ki offline defragmentation işlemi msconfig’den safeboot seçeneği işaretlenerek makine açılıp yapıldıysa bu restart işleminden önce seçenek kaldırılmalıdır.

nkaradas

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız